ETERNITY MODEL-9 ELEMENT TEORİSİ

ETERNITY MODEL-9 ELEMENT TEORİSİ

 

Dr. Can Zinneha 29 yıllık yoğun tıp deneyimini, son 11 yıldır geliştirdiği Eternity Model ile
anlatmaktadır. Eternity Model, 9 Element Teorisi, Yaşam Pusulası ve Elementer Terapi
Dr. Can Zinneha tarafından geliştirilmiş olup, İnsanı ve Sağlığı yeni bir bakış açısıyla
değerlendiren ve tüm bilgileri tek bir çatı altında toplayan bütünün modelidir.